ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟ

Σε συνεργασία με τον Δήμο Καστοριάς, λειτουργεί και στο Νεστόριο το Κέντρο Κοινότητας.

Στο Νεστόριο η εξυπηρέτηση γίνεται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη 9:00 έως 14:00 στο Δημαρχείο.