ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ : του τ μ ή μ α τ ο ς ακινήτου ιδιοκτησίας του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης του οποίου η χρήση έχει παραχωρηθεί στο Δήμο Νεστορίου και συγκεκριμένα τμήματος του ισογείου ορόφου εμβαδού 40,76 τ.μ. με ειδική χρήση «Φαρμακείο» στο Μαθητικό Κέντρο Νεστορίου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας  με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ανάπτυξη mobile εφαρμογής και διαδικτυακής πλατφόρμας με ψηφιοποίηση – ενσωμάτωση δεδομένων της πράξης Cult2Routes» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου  «Emerging cultural tourism by discovering hiking and cultural routes in the CB area – Cult2Routes»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας  «Υπηρεσίες ανάπτυξης χαρτογραφικών υποβάθρων, GIS και προδιαγραφών σήμανσης των πολιτιστικών διαδρομών της ΠΡΑΞΗΣ Cult2Routes» (Υπηρεσίες ανάπτυξης χαρτογραφικών υποβάθρων) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου  «Emerging cultural tourism by discovering hiking and cultural routes in the CB area – Cult2Routes»