Ανακοίνωση για την πλατφόρμα akatharista.apps.gov.gr

Ανακοίνωση για την πλατφόρμα akatharista.apps.gov.gr

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης για τις υποχρεώσεις σχετικά με τον καθαρισμό, από χόρτα, ιδιωτικών οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων με βάση την 20/2023 (αρ. 18851/2023) πυροσβεστική διάταξη, ο Δήμος Νεστορίου ενημερώνει για τα παρακάτω που προκύπτουν με βάση τον ν.5075/2023 άρθρο 31 :

• Μετά τον καθαρισμό των οικοπέδων, θα πρέπει ο κάθε υπόχρεος να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πυροπροστασίας των ιδιοκτησιών στην διεύθυνση akatharista.apps.gov.gr μέχρι το αργότερο την 31/06/2024.

• Στους υπόχρεους που δεν υποβάλλουν τη δήλωση, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.

• Σε κάθε περίπτωση καθαρισμού από τον Δήμο λόγω μη συμμόρφωσης στην υποχρέωση καθαρισμού εκ μέρους του ιδιοκτήτη, καταλογίζεται εξ ολοκλήρου στους υπόχρεους, από τον οικείο δήμο, η δαπάνη καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών.

• Καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους και στους υπόχρεους που υπέβαλαν θετική δήλωση.

• Η υποβολή ψευδούς δήλωσης, ως προς την τήρηση της σχετικής υποχρέωσης, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΙΔΙΩΤΙΚΏΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΙΔΙΩΤΙΚΏΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝΟ

Δήμος Νεστορίου ενημερώνει τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων ότι βάσει της από 20/2023 (Αρ. 18851/2023) Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα τον: «Kαθορισμό προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, σε εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100μ. από τα όρια των ανωτέρω περιοχών καθώς και σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσματα», έχουν καθοριστεί σαφείς και συγκεκριμένες υποχρεώσεις των ιδιωτών για τον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους, πριν την έναρξη κάθε αντιπυρικής περιόδου.

Οι υποχρεώσεις αυτές περιλαμβάνουν:

1. Την υλοτόμηση και απομάκρυνση ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και όλων των κλάδων που εκτείνονται ή βρίσκονται σε επαφή με κτίσματα.

2. Την αποψίλωση των ξερών χόρτων, των πεσμένων φύλλων και κλαδιών, και οιασδήποτε άλλης καύσιμης ή εκρηκτικής ύλης, κάθε αντικειμένου ή απορρίμματος που ενέχει κίνδυνο ανάφλεξης.

3. Την αποκλάδωση της βάσης και της κόμης των δέντρων και την αύξηση του ύψους ασφαλείας του φυλλώματος από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΟΤΙ :

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης στην εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων, μετά από έλεγχο και καταλογισμό από την Δημοτική Αρχή επισύρει :

1. πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα διακόσια (200) ευρώ, και

2. Χρέωση στον ιδιοκτήτη του χώρου κάθε δαπάνης αυτεπάγγελτου καθαρισμού και απομάκρυνσης των επικίνδυνων υλικών από αυτόν.

Κατόπιν των ανωτέρω, Καλούμε όλους τους ιδιοκτήτες όπως προχωρήσουν σε άμεσο καθαρισμό των οικοπεδικών τους εκτάσεων, των κήπων, των ακάλυπτων χώρων και γενικά κάθε ιδιοκτησίας που διαθέτουν εντός των ορίων της επικράτειας του Δήμου Νεστορίου, καθώς και σε απομάκρυνση των υπολειμμάτων με ίδια μέσα.

Υπενθυμίζουμε επιπροσθέτως τους δημότες μας ότι :

Από 1ης Μάϊου έως την 3η1 Οκτωβρίου κάθε έτους, ΑΥΣΤΗΡΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ κάθε εργασία η οποία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ή που εκτελείται κοντά σε ευαίσθητα δασικά οικοσυστήματα, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες εκείνες που ο δείκτης επικινδυνότητας -σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας- είναι 4 (πολύ υψηλός κίνδυνος) και 5 (κατάσταση συναγερμού).